lördag 22 december 2007

Hälsningar i juletid!

Det finns mycket att glädjas över under detta gångna år 2007. Mitt i skolvardagen händer det alltid magiska saker - i möten, i samtal. För fyra år sedan tog jag emot en klass med elever som representerade tio nationaliteter. Denna klass gav mig livslång erfarenhet. Jag mötte en av de tystaste flickorna igen under hösten. Hon berättade att hon skulle delta vid ungdomsparlamentet i Sveriges riksdag och tala om integrationen i samhället. Ögonen lyste av framtidstro. Att se elever mogna och utvecklas, det är fantastiskt! Som svensklärare bidrar vi till elevers utveckling genom litteraturläsning, samtal och skrivande. Vi är viktiga!

Svensklärarföreningen vill vara viktig för dig som svensklärare. Vi vill företräda Sveriges svensklärare i sammanhang där det efterfrågas, ge angelägen information om svenskämnet samt skapa mötesplatser. Tidningen "Svenskläraren" har utvecklats både till form och innehåll. Vår hemsida uppdateras och besöks alltmera. Bloggandet har även nått oss. Som medlem i föreningen kan du delta i debatten som förs på bloggen.
Denna nya kommunikationskanal ger oss möjlighet att läsa vad lärare anser är angeläget, men även stimulera till debatt. I föreningens årsbok för 2007 "Perspektiv på praktik" lyfts lärarens arbete i klassrummet genom olika författares forskning.

Alla insatser som gjorts har lett till att medlemsantalet i Svensklärarföreningen nu växer efter en lång period av medlemstapp. Denna utveckling är verkligen glädjande och ger möjligheter och mod att ytterligare flytta fram våra positioner inom vårt intresseområde.

Vi vara med och påverka - tillsammans med dig som medlem.

En vilsam jul- och nyårshelg,
önskar
Marita Bergman
Ordförande i svensklärarföreningen

Inga kommentarer: