torsdag 25 oktober 2007

Svenskämnet - ett aktivt ämne


Svenkämnet är ett gigantiskt undervisningsområde. Medveten undervisning i ämnet bör löpa som en röd tråd genom alla skolår. Jag vill se en medveten undervisning från förskoleklass till årskurs nio, vidare till gymnasieskolan. Språket är ett redskap, ett raster och en pensel. Eleverna ska uppleva just detta. Jag arbetar nu sedan två veckor i en ny klass. De är i färd med att upptäcka språket, innehållet och syftet med det vi gör, läser, skriver och samtalar om.

Anne-Marie Körling

1 kommentar:

Meta sa...

Ja, en röd tråd ska det vara! Det är tråkigt att svenskämnet ofta? alltför ofta? oftast? blir uppdelat i olika delmoment utan koppling till varandra(särskilt då i grundskolans senare år). Det är i alla fall den erfarenhet jag har fått av svenskundervisningen. Men med ynkliga 2 timmar i veckan... då är det inte lätt.
/Janis