söndag 21 oktober 2007

Elevens kunskap - lärarens utgångspunktEn elev som får möjligheter uttrycker självständigt sitt lärande. Denna elev vet något som främjar läsförståelse och läslust. Lärare kan vara nyfikna på hur en elev uppfattar sin läsning. Då kommer eleverna ge oss gensvar. Denna elev ser sin läsning som bilder.

Anne-Marie Körling
Gästskrivare i Svensklärarens blogg.

Inga kommentarer: