lördag 10 november 2007

Mänskliga avtryckMänniskan är sitt språk. Vi avlämnar våra avtryck. Vi befäster oss med ord. Vi fäster oss vid ord. Vi skapar bilder av uttryck. Vi gör vårt språk. Vi möter varandra. Vi ser ordet i en annan. Vi läser förbi en medmänniska. Vi lyssnar på ljud som är ord. Vi sjunger ord. Vi är vårt språk. Vi bär våra unika ordböcker inom oss. Ibland sätter vi ned foten... och säger - Här är jag!

Anne-Marie Körling

Inga kommentarer: