tisdag 13 november 2007

Lillkillen kommer aldrig att gå på Karl Johanskolan

Vi har under hösten på denna blogg pratat ganska mycket om skolans problem, och vad dessa egentligen är. Undertecknad har hävdat att det varken har med resurser eller frånvaro av tidigare betyg att göra, snarare ledarskapet på skolan och den undervisningsideologi som gäller ute i de enskilda klassrummen. I korthet: får barnen gjort någonting eller inte? Och finns det någon som ser om efterlevnaden av olika styrdokument?

Ett mycket tydligt exempel på denna diskussion finns i en artikel i Göteborgs-Posten om Karl Johansskolan här på Majorna.

Fem elever tycker att deras engelskundervisning är så dålig att de larmat skolan, rektorn, stadsdelsnämnen, Skolverket. Ja, till och med skolministern. Problemet enligt dem är att läraren inte är i klassrummet i så stor utsträckning och att de bara får sitta och "översätta", som en av eleverna säger.

Inget av detta har hjälpt, och därför har föräldrarna anlitat en privatlärare i engelska för eleverna. Som sista åtgärd.

Karl Johansskolan (tvärs över gården från där jag nu sitter. Riktigt snygg skola ritad av Gunnar Asplund) har överlag ett mycket dåligt rykte här på Majorna, eftersom undervisningen enligt mina källor präglas av den lärarlösa ickeundervisning som spridit sig över det svenska skolsystemet. Fri forskning för hela pengen (om du som läser detta är lärare på skolan och kämpar på i en annan riktning och tycker att jag är orättvis – hör av dig).

Men: en stor del av skolans problem skulle kunna härledas till skolans rektor Ulla Gustavsson. När föräldrar på diverse olika sätt på diverse olika nivåer klagar på att barnen inte lär sig något bemöter hon kritiken så här:

1. Barnen ljuger. Det är inte alls så att läraren är frånvarande. Det har bara hänt vid något tillfälle. Samtidigt menar hon att hon inte riktigt känner till hur det förhåller sig. "Om det är så att lärarna har gjort en annan ansvarsfördelning är det inte som vi tänkt oss", säger hon. Men om det är så att lärare och elever under lång tid klagat på att undervisningen inte fungerar kanske det är på tiden att ta reda på hur det förhåller sig?

2. Lärarna är behöriga och arbetar visst efter kursmålen. Att lärarna är behöriga är knappast någon tröst om de inte ägnar sig åt undervisning och inte befinner sig i klassrummet. Och att de jobbar efter kursmålen – hur vet du det, Ulla Gustavsson? Känner du till någon lärare som skulle hävda motsatsen?

3. Föräldrar och barn förstår sig inte på vilken fin undervisning de egentligen får på skolan eftersom föräldrarna har "en förlegad bild av skolan", eftersom undervisningen idag är en annan. "I dag kanske det inte är lika tydligt att man jobbar med grammatik eftersom det vävs in i övrig undervisning". Man blir ju mållös här. Om det är så att barnen och föräldrarna helt missat att centrala ämnesmoment finns med i detta sluga upplägg så kanske det är dags att beskriva på vilket sätt.

4. Gustavsson menar att hon är tacksam "för synpunkter, ingen skola är perfekt och det finns alltid saker som kan bli bättre". Det är ju fint att du är tacksam för synpunkter, Ulla Gustavsson, men barnen och deras föräldrar hade ju uppenbarligen förväntat sig att du skulle göra något också. Vad för åtgärder har du vidtagit?

5. Eftersom extraundervisningen kostar pengar och detta betalas av föräldrarna, blir det förstår man orättvist eftersom detta går "stick i stäv med vår bild av en kostnadsfri skola". Men snälla snälla Ulla Gustavsson; istället för att misstänkliggöra föräldrar som försöker åtgärda det som skolan misslyckas med borde du väl göra ditt jobb så att de slipper.

Slutsatsen är att Lillkillen här hemma aldrig kommer sätta sin fot på Karl Johansskolan, när nu skolans rektor så tydligt uppmanar alla föräldrar i närområdet att söka friskoleplatser åt sina barn. Det finns flera bra att välja mellan.

Martin Sandberg är gymnasielärare och "har varit tjuk, mycket tjuk" sista veckan. Se upp för diverse vinterkräksjukor ni också.

Andra bloggar om: , , , , ,

Inga kommentarer: