torsdag 20 september 2007

Allmän behörighet - stökig fråga.

Visst har vi väl oftast en bestämd åsikt i de flesta frågor som rör skolan. Men angående den allmänna behörigheten på gymnasiet vet jag varken ut eller in. Morgan Johansson (s) har nu deklarerat att man måste ”kunna släppa kravet på allmän behörighet på alla gymnasieprogram”. Tanken är att eftersom 25 % av avgångseleverna inte har minst G i samtliga ämnen är de teoretiska kraven på gymnasiet alltför hårda. DN:s ledarredaktion pekar på att problemet då som nu snarare är ”skoltrötthet, låg motivation och dåliga förkunskaper”.

Svårt. Jag tror inte att lättare kursplaner för yrkesprogrammen är lösningen. Kalle på Industri eller Lisa på BF kommer knappast känna sig mer motiverade att komma till skolan om det ställs lägre krav på dem än vad som redan sker. Läser vi kursmålen i Svenska A och B är kraven – i motsats till vad som sägs – ganska låga. Är du där och följer kursen får du G.

Problemet är väl snarast att nivån i kurserna – beroende på grupp och lärare – med nödvändighet skiljer sig väldigt mycket åt. Från klass till klass, från skola till skola. Om den kurs du och dina elever genomför är högskoleförberedande eller inte beror inte främst på vad som står i kursplanen, utan snarare vad ni tillsammans gör av dessa skrivningar i klassrummet. En samhällselev som sett på video och kopierat upp författarporträtt från nätet i tre år är i sig inte mer förberedd för högskolan än en industrielev som läst romaner och producerat egna, genomarbetade texter.

Men samtidigt går ju industrieleverna på industri och inte på samhäll för att de i mycket större grad vantrivts i skolan och tyckt att det varit svårt. Och det är ju klart att nivån då blir lägre. Och kanske inte hamnar på en nivå som förbereder dem för vidare studier. Och kanske är det då orealistiskt att säga att denna kurs för dessa elever skall leda till allmän behörighet. Men att säga att denna kurs för dessa elever med automatik inte leder till allmän behörighet känns lika fel.

Martin Sandberg är gymnasielärare och sitter med i Svensklärarföreningens styrelse

Inga kommentarer: