tisdag 18 september 2007

Det är för stor spännvidd i betyget B. Jag får alltid B+.

"Ja men jag har tröttnat på att alltid få VG+ alla prov", säger Lisa. "Om du vill ska jag förklara", säger jag. För vi har ju alltid en förklaring. "Det är för stor spännvidd i betyget VG", säger Lisa, som omärkligt byter spår. "Jag menar jag kan typ allt, men Stina gör inte nåt, och hon får alltid VG- och då får vi VG fast hon kan mycket mindre än mig". Tja, vad säger man?

Detta lilla problem upptäcker vi kommer att åtgärdas i Gy 10 (eller vad vi kallar den), där vi kommer att få en sjugradig betygsskala. Betyg A-F. Enligt skolministern ger vårt nuvarande system inte tillräcklig information om eleverna, och då steget mellan de olika betygen blir mindre blir det lättare att höja sig. Informella betyg som G+ och VG- "bör införas i det formella betyget", menar Björklund.

Frågan är naturligtvis om detta löser några problem för oss. Som Bengt Selghed visat i Svenskläraren är varje betygssteg språkligt utformat. Det delikata uppdraget att matcha kunskaper mot skrivna målkriterier kommer säkerligen inte bli enklare av att det blir fler kriterier att ta hänsyn till. Vilken är den språkliga skillnaden mellan G+, VG- och VG? Och tänk er rättningsmatrisen till det nationella provet i svenska. Fem kolumner E-A med uppgiftsrelaterade målbeskrivningar istället för nuvarande tre G-MVG.

Det är också svårt att se hur denna lösning förhåller sig till fenomenet betygsinflation. Kommer helt plötsligt svenska elever (i alla fall statistiskt sett) bli sämre i svenska nu när det finns ett sätt att uttrycka deras egentliga (?) nivå? Eller blir det bara ännu en förskjutning uppåt – där A helt enkelt blir det nya MVG, och vi fortfarande får lotta in studenter på läkarprogrammen eftersom alla sökande har A i snitt?

Frågan är naturligtvis också om Lisa som får det mer nyanserade betyget B (säkert med ett litet + efter) är nöjd med detta. Stina får nu visserligen C (säkert med ett litet – efter), men var det verkligen detta Lisa var ute efter?

Martin Sandberg är gymnasielärare och sitter med i Svensklärarföreningens styrelse

Inga kommentarer: